Kostprijs

Kampgeld

De kampprijs voor het Zomerkamp is 210 Euro. Dit omvat negen kampdagen spelen en ravotten, alle overnachtingen, alle maaltijden, begeleiding, busvervoer naar het kamp, alle uitstappen en een verzekering tegen ongevallen.

Kampgelden dient u te storten op de bankrekening van Grensland: BE 22 4084 0533 2147 met vermelding ‘kampgeld + naam en voornaam van uw kind(eren)’.

Groot gezin? Sinds dit jaar, willen we ook grote gezinnen alle kansen geven. Vanaf het derde kind uit hetzelfde gezin, bedraagt de kampprijs nog maar € 99,00 per deelnemer.

Opgelet:! Uw kind is enkel ingeschreven als wij in het bezit zijn van het inschrijvingsformulier + de betaling van het kampgeld!

Gedeeltelijke terugbetaling van het kampgeld!

Fiscale attesten

Als erkende jeugdvereniging zal Grensland voor elk ingeschreven kind onder de 14 jaar een fiscaal attest bezorgen. Met dit attest kan u een deel van het kampgeld recupereren met uw jaarlijkse belastingaangifte. U moet zelf niets doen om deze fiscale attesten te bekomen. Grensland stuurt u in de loop van de maand mei/juni de attesten per post tijdig toe.

Ook uw ziekenfonds

Ook uw ziekenfonds zal een deel (in de meeste gevallen rond € 45 per kind) van het kampgeld terug betalen. Veel hoeft u er niet voor te doen. Het volstaat om bij uw ziekenfonds een Nederlandstalig formulier aan te vragen voor een gedeeltelijke terugbetaling van het kampgeld (één formulier per kind). Meestal kan u zelf op de website van uw ziekenfonds dergelijke formulieren afprinten. Geef deze formulieren bij het vertrek af aan de begeleiders. Op het einde van het kamp krijgt u ze ingevuld van ons terug.

En soms ook uw gemeente!

Het is weliswaar een kleine minderheid van de gemeenten die een premie geeft aan wie deelneemt aan een vakantiekamp ingericht door een erkende jeugdbeweging (Grensland is erkend).
Het is in elk geval de moeite waard om te informeren bij uw gemeentebestuur. Zo weten wij bijvoorbeeld, dat inwoners van Sint-Genesius-Rode aanspraak kunnen maken op een premie die oploopt tot iets meer dan € 75 per kind.