Privacybeleid

Privacyverklaring Grensland vzw

Grensland vzw hecht groot belang aan het correct omgaan met de gegevens van onze deelnemers, vrijwilligers en medewerkers.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken. We doen dit steeds in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Over Grensland

Grensland gelooft dat de jeugd van vandaag de toekomst van morgen bepaalt. Daarom willen we de Nederlandstalige jeugd met toffe jeugdkampen, leuke activiteiten en boeiende vormingssessies kennis laten maken met de Vlaamse geschiedenis en cultuur in al haar rijkdom.

In onze werking focussen we hierbij vooral op jongeren uit Brussel, de Vlaamse rand en in gebieden aan de taalgrens. Met al onze initiatieven willen wij zo bijdragen aan de ontwikkeling tot een positieve houding ten opzichte van de Vlaamse gemeenschap.

Onze maatschappelijke zetel is gevestigd op het adres Ninoofsesteenweg 345, 1070 Brussel. Alle informatie omtrent onze werking en activiteiten kan u vinden op www.grensland.org..

Welke gegevens verzamelen we?

Hieronder kan je een overzicht vinden van alle gegevens die we verzamelen. Je kan hierbij in één of meerdere categorieën vallen.

Als deelnemer, begeleidende volwassene, leiding of medewerker tijdens een activiteit:

Identificatiegegevens
zoals naam, adres, vroegere adressen, telefoonnummer, emailadres en lidnummer;

Persoonlijke gegevens
zoals geslacht, geboortedatum, leeftijd en nationaliteit;

Medische gegevens
zoals bloedgroep, dieet, inentingen, medicatie, eventuele ziektes of aandoeningen, bijzondere aandachtspunten voor leiding bij sociale omgang, bij sporten, bij hygiëne of bij beperkingen;

Gezinssituatie
zoals gezinssamenstelling en contacten in geval van nood;

Eerdere deelnames
zoals vorige en huidige functies in plaatselijke, regionale en nationale groepen;

Financiële gegevens
zoals bankrekeningnummer en financiële tegemoetkomingen;

Afbeeldingen
zoals foto’s gemaakt tijdens activiteiten en evenementen.

Als leiding of medewerker:

Opleiding en vormingsgegevens
zoals je vormingshistoriek, behaalde attesten.

Als bestuurslid:

Leefgewoonten
zoals afgelegde trajecten naar vergaderingen en evenementen;

Financiële gegevens
zoals terugbetaalde onkosten.

Als bezoeker van onze websites of gebruik van onze apps:

Online Identificatiegegevens
zoals gebruikersnaam, IP-adres, cookies en verbindingsgegevens.

Jouw rechten

1. Gegevens inkijken

Wil je weten welke gegevens we over jou bewaren? Neem dan contact op met ons secretariaat via privacy@grensland.org .

2. Gegevens verbeteren of aanvullen

Zijn bepaalde gegevens die we bijhouden niet meer correct? Dan kan je die steeds laten aanpassen of aanvullen. De nodige correcties kan u bezorgen via secretariaat@grensland.org.

3. Gegevens verwijderen

Je kan vragen om jouw gegevens te verwijderen in onder andere volgende gevallen:

  • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.
  • De verwerking werd uitgevoerd met jouw expliciete toestemming en je wil deze intrekken.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

4. Gebruik van gegevens beperken

Een aantal gegevens verwerken we op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Ben je het hiermee oneens, dan kan je je daartegen verzetten. In de meeste gevallen zullen we aan deze vragen kunnen voldoen; tenzij er een ernstige reden is om dit niet te doen.

5. Rechten uitoefenen

We helpen je graag bij het uitoefenen van je rechten. Probeer steeds gedetailleerd weer te geven welk(e) recht(en) je wenst uit te oefenen; we proberen je dan zo goed mogelijk te helpen. Om aan je vraag te voldoen, zullen we in de meeste gevallen jouw identiteit controleren. In dat geval zal een kopie van jouw identiteitskaart gevraagd worden. Zo voorkomen we dat iemand anders jouw gegevens gebruikt of misbruikt.

Voor alle vragen, opmerkingen of klachten kan je contact opnemen privacy@grensland.org of door een brief te sturen naar Grensland vzw, Stationstraat 116, 1700 Dilbeek.

Ben je niet tevreden met ons antwoord of zoek je meer informatie? Dan kan je steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be .

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Grensland vzw verwerkt uw gegevens in het kader van onze werking en het informeren hieromtrent. De gegevens worden onder andere gebruikt voor:

  • Een vlotte organisatie onze activiteiten
  • Het verzekeren van alle deelnemers en medewerkers
  • Communicatie over de werking van de organisatie
  • Het versturen van tijdschriften aan deelnemers, leiding en voormalige deelnemers
  • Het organiseren van evenementen en het aanbieden van vormingsactiviteiten
  • Het verstrekken van de identificatiegegevens en persoonlijke gegevens is verplicht om te kunnen deelnemen aan de werking van Grensland vzw. Indien deze gegevens niet verstrekt worden, kan er geen deelname zijn.

Medische gegevens worden verwerkt om leiding in staat te stellen voldoende zorg en de nodige aandacht te geven aan elk lid of elke deelnemer aan activiteiten of evenementen. De verwerking van medische gegevens gebeurt steeds door middel van expliciete toestemming van ouder(s), voogd of meerderjarig lid.

Verkrijgen van gegevens

Gegevens worden op meerdere manieren verzameld:

  • Rechtstreeks van de betrokkene en/of zijn/haar ouder(s) of voogd bij deelname aan een activiteit.

Toegang tot en doorgeven van gegevens

Alleen de gegevens die relevante zijn voor de vlotte organisatie worden toegankelijk gemaakt voor de medewerkers afhankelijk van de functie die ze vervullen.

Zo heeft gewone leiding toegang tot uitsluitend persoonsgegevens van de deelnemers van hun groep. De activiteitsverantwoordelijke zal toegang hebben tot alle gegevens van de deelnemers en uitsluitende de secretariaatsmedewerkers tot alle gegevens.

Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden zonder voorafgaande de expliciete toestemming te vragen aan de betrokken persoon.

Versie privacyverklaring

De meest recente versie van onze privacyverklaring is steeds te vinden via www.grensland.org/privacy.

Deze versie werd het laatst gewijzigd op 15 januari 2019.