Vanaf december 2018 kan u de inschrijving starten. Opgelet, voor ons is een inschrijving pas volledig wanneer we zowel de ondertekende ingevulde formulieren als het kampgeld hebben ontvangen.

Deelnemers die het voorbije kamp deelnamen, krijgen automatisch een inschrijvingsformulier toegezonden.

Hebt u vragen over het komende kamp, aarzel niet deze te stellen (zie “Contact” voor onze gegevens).