Wat?

Het Grenslandkamp is een zomerkamp elke eerste volle week van augustus. Jongens en meisjes zitten samen in dezelfde groep. Alleen slapen doen zij afzonderlijk, samen met de leidster (meisjes) of de leider (jongens).

De groepen worden samengesteld volgens leeftijd. Afhankelijk van het aantal ingeschreven kinderen en de hoeveelheid van bepaalde leeftijden worden de kinderen in werkbare groepen ingedeeld. Daarbij houden we ook rekening met de verhouding jongens – meisjes, de beschikbare plaatsen in de tenten en de eventuele voorkeuren (die ouders hebben vermeld bij het inschrijven) om met vriendje, of vriendinnetje samen in de groep te zitten.

Elke groep heeft een vaste leidingsploeg, bestaande uit één leidster en één leider.


COVID-19 Update – We gaan op kamp!!

Na het groene licht gegeven door de Nationale Veiligheidsraad op het einde  van mei en na diepgaand intern overleg, zijn we meer dan blij te kunnen bevestigen dat het Grensland Zomerkamp 2020 kan en zal doorgaan!

Grensland zou Grensland niet zijn, indien we niet naar een super kampbeleving zouden streven, we zijn dan ook volop in actie geschoten om dit speciale kamp in goede banen te leiden.

Door de veiligheidsmaatregelen -die we uiteraard respecteren- zal het kamp er allicht wel een klein beetje anders gaan uitzien en verlopen.

Vertrek & Sluitingsdag

Zo kunnen we helaas géén busvervoer inleggen en ook onze traditionele sluitingsdag zal helaas niet kunnen doorgaan. In de plaats voorzien we voor de aankomst een gespreide aankomstperiode en voor de sluiting een kort en krachtig afscheidsmoment met véél plaats tussen iedereen. Beide zullen rechtstreeks op het kampterrein doorgaan.

Bubbels

We hebben het geluk dit jaar een héél ruim kampterrein te hebben waarop we volop ruimte hebben om 2 bubbels van elk 50 personen (of 3 indien er gezellig veel Grenslanders mee willen) die we moeten hanteren uit elkaar te houden. We voorzien extra medewerkers die zorgen voor een veilig verloop en herplannen de dagindeling zodat we alles gecombineerd krijgen.

Ook de werking van onze superkeukenploeg ligt op de ontwerptafel om ook hier de norm zo hoog mogelijk te krijgen.

Speciale COVID-19 maatregelen 

Indeling terrein “Bubbels”
Het terrein zal conform de voorschriften van de overheid in meerdere “bubbels” worden opgedeeld. Hierbij voorzien we meer dan voldoende afstand tussen de verschillende bubbels. Om hieraan te kunnen voldoen zijn onze medewerkers dan ook al volop aan het werk om extra toiletten en materialen klaar te maken.

Hygiëne
Op een Grenslandkamp hechten we al elk jaar veel belang aan (persoonlijke) hygiëne dat is dit jaar uiteraard niet anders. Alle deelnemers zullen dagelijks kunnen douchen in ontsmette douches. Daarnaast voorzien we de nodige logistiek om vlot en regelmatig handen te wassen.

Contactregistratie
We registreren alle contacten met externe contactpersonen en houden een gedetailleerd medisch logboek bij van alle deelnemers. Mochten we -ondanks alle voorzorgsmaatregelen- een besmetting meemaken dan kunenn we vlot alle nodige informatie. 

Zorgmedewerkers
Daarnaast kunnen we nu al bevestigen dat op kamp een dokter en meerdere verpleegkundigen zullen aanwezig zijn om alles mee in goede banen te leiden.

Toch kampsfeer

Ondanks die verschillen tegenover vorige kampen, hebben we er vertrouwen in dat we toch alle elementen die een Grenslandkamp uniek maken kunnen waarborgen. We kunnen en mogen zorgeloos ravotten in onze groepen met de andere kinderen en onze eigen leiding. We kunnen genieten van geweldige activiteiten, zingen, spelen en genieten.

Inschrijvingsgeld sowieso NIET verloren

Eerder hadden we al beslist dat alle inschrijvingsgelden alsnog volledig worden terugbetaald indien het kamp niet kan/mag doorgaan. Deze beslissing blijft uiteraard behouden.

Eén van de voorwaarden om op kamp mee te mogen gaan, is dat je géén ziekte gehad hebt in de dagen voorafgaand aan het kamp. Indien dat toch het geval is, dan mag je helaas ook niet deelnemen. We garanderen ook in dat geval een vlotte terugbetaling in geval van ziekte.